اپلیکیشن بانک اطلاعات پزشکی مداسکیپ Medscape

اپلیکیشن بانک اطلاعات پزشکی مداسکیپ Medscape

از میان این همه اپلیکیشن که در شاخه پزشکی و اطلاعات دارویی و درمانی که وجود دارند وب سایت وبمد از اولین هایی بود که اپلیکیشن مداسکیپ را روانه بازار کرد که یک سرگردن از همه اپایکیشن هایی که بعد از آن هم منتشر شد بالاتر است. اگر پیگیر مطالب روز پزشکی باشید و یا